nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
02:43 pm - Jānis Rokpelnis [Jānis Rokpelnis, latviešu]
***
uz Ventspils mola kur jūra
ar plikņiem un mūžību tiekas
kur mākoņu nordiskie mūri
un zibeņu sidraba sliekas
tur ērkšķi kas vēkšķot mums dūra
nu tīri zīžaini liekas
uz Ventspils mola kur kaijas
kā pohaini bomži klaigā
kur dīvi izliektas kājas
pa betona kamarām staigā
un debesīs nākamās mājas
var saskatīt vaigu vaigā
uz Ventspils mola kur būsim
vai bijām vai esam
vienalga
kur devītais vilnis kā lūsis
mūs apskaus ar ķetnām valgām
uz pusēm mums asara lūzīs
kā maize kā vienīgā alga
10:44 am - J. Rokpelnis [Jānis Rokpelnis, latviešu]
siseņi kameņu medus
ugunskurs alus un siers
lēni gremoju ledu
lēni brauc kamanās miers

Lielvārdes jostas raksts
Jordānas viļņā šļaksts
galva nolīkst kā laksts
lakstīgalas jau krakst

izbalināta nakts
Jānis migla un fakts
Jordāna jāizbrien
Vienam vien vienam vien vienam vien
no asinīm tevi es izsaiņoju
un tagad tu vari iet
no rīkles es tevi izskaņoju
bet viņa vēl tevi dzied

es pārgriežu rīkli pušu
ar kļavlapu pakritušu
bet viņa vēl kaut ko gārdz

tavs nedziedināmais vārds

(c) jānis rokpelnis
no meiteņu cigaretēm
dūmi kā dvēseles stīdz
suņu rējieni reti
skumjumam piepalīdz

noasiņojušam logam
baltas asinis pil
debesis neatpogāt
šalcošu mākoņu sils

dvēsele meitenes krūtī
krūšu vilnīšus met
noasiņojošo rūti
šovakar jāapbed


Jānis Rokpelnis
turpinu lasīt rokpelni un raudu. galvā visādas muļķības par emocionālo dubultnieku maļas. būtu jāiet gulēt.

ar četriem logiem lido spāre
un tālāk nevar turpināt
jo jāiet februāri vārīt
par sāli sevi piemest klāt

bet katrā logā tava seja
nu protams protams atvizēja***
tūlīt tūlīt
es rokas nolaidīšu
tās aizlidos
kā čiepstošs zvirbuļbars
vīs galvā ligzdu
mūžīgs novakars
tūlīt tūlīt
es rokām piekritīšu
This page was loaded May 21st 2024, 7:17 am GMT.