nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
zelta āboli nobriest lēni
no dzeltenas gaismas
sarkanas ēnas.

tu esi skaista

ar ābolu sēkliņu
rubīna rotām
humpalu svārkos
pie zelta ābeles.

tu esi skaista
kad audz
no dzeltenas gaismas
01:07 pm - Ruta Štelmahere [Ruta Štelmahere, latviešu]
* * *
viņa uzliek rokas uz galda
neiežēlina. neraud. negaida algu.
tā ir mana mamma. viņas vārda nav laikrakstos
viņai trīc rokas. viņa grib dot
mana mamma nevar ievērt adatā diegu
pasaule kļūst viņas acīm par tievu
viņa nevar redzēt. viņa redz Dievu
This page was loaded Apr 13th 2024, 9:06 am GMT.