nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
07:37 pm - Sveša sāpe [latviešu, leons briedis]
Sveša sāpe -
tā nāk un neprasa,
vai tu vari tai palīdzēt.
Un tev nāksies pat tukšā dvēselē
cerību -

cīruļa olu -
dēt.

Iestāstīt tai,
kaut pats tai netici,
ilgi un rūpīgi glābt un glābt
un uz brīdi aizmirst un nezināt,
ka arī tev pašam sāp.

1977

Leons Briedis
01:18 pm - Leons Briedis [latviešu, leons briedis]
Neienācis aizeju no katras paradīzes

*
ikvienu sāpi aizapvāršņo
mēms zilgmainuma atskārtums
sirds, ubagzieds, šo dzīvi krāšņo
kas sadegdama nesatums

nevienam neredzama staros
kā skopas līdzjūtības vēsts
tiem kuri nomirst pavasaros
lai kļūtu Ziemassvētku dēsts

... tālāk ... )
This page was loaded Apr 24th 2024, 12:48 pm GMT.