nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
pārējās dzejoļa daļas krājumā "Monta", 1985

Monta Kroma

* * *
(es Ventspilī)

(naktis)
Īsu brīdi man Ventspilī bija
mūsdienīgs
dzīvoklis.

Ar logiem uz Ventspils grīvu,
logi lieli, kopā ar balkondurvīm -
kā platekrāns.
Naktīs ārā tikai vīriešu balsis
kuģu iekraušanā.
(Nekā tamlīdzīga Rīgā.)
Dienās balkondurvis līdz kājai vaļā
un nāsīs sāls.
Vakaros lielie kuģi
logu platekrānā spuldzīšu kontūrās.
Naktīs tikai vīriešu balsis
it kā pie auss -
jā, tieši naktis man runā atmiņās,
jā, tieši naktis man patika visvairāk -
naktis ar vīriešu balsīm.

[...]

(miglas taure)
Tādās naktīs dvēseles ir kailas.
Migla kā palags.
Miglas taures aizsniedz visus stūrus.
Pabāz galvu zem spilvena -
arī dzirdēsi.
Tādās naktīs domājam par vīriem jūrā.
Par visiem.
Tādās naktīs dvēseles ir kailas.

[...]
(ostas viesnīcā)
Akdies,
kādas ir tās stundas ostas viesnīcā!
Stundas. Dienas.
Līdz kuģis sagaida savu kārtu.
Neviena nesēž istabā.
Visas ir foajē, sablīvētas,
adata nevar nokrist,
gaida varbūtēju zvanu no kuģa.
No cikkurienes sabraukušas.
Sievām, mīļākām sejās neapslēpjama
iekāre.
Vienādums.
Skrejceļš.
Akdies, nekur kā ostas viesnīcā.
This page was loaded Apr 20th 2024, 11:08 am GMT.