nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
Viņa atnāk uz diskotēku
Un atbalstās pret sienu

Neviens viņu nelūdz
Un viņa ar acīm
Liek klupenes dejotājiem

Neviens viņu neievēro
Un viņas plaukstas asaro
Spiežoties ciešāk pie sienas

Kāds aiz pārskatīšanās
Viņu tumsā noskūpsta

Un uz viņa lūpām
Paliek apmetums

(c)Ronalds Briedis
05:22 pm - Ronalds Briedis [latviešu, ronalds briedis]
"Asaru Gāze"
PROLOGS

*
Mēs klusu sēdējām
Neskatdamies viens otram acīs
Dzerdami cukuru ar kafiju
Un klāt piekozdami
Magoņu sēkliņas ar bulciņām

Iedomīgās peļķes
Spļāva lietus lāses debesīs
Un kad tu aizgāji
Es ilgi vēl paliku raugāmies
Tavas sejas atspīdumā
Neizdzertajā kafijas tasē

*
Istaba bija pilna
Ar mums sveču gaismu
Un odiem

Nomelnējusi tējas krūzīte
Cītīgi mēģināja apgāzties
Uz nogurušajām klavierēm

Tavu pirkstu smagums

Kādam būs jādzied
Lai to varētu izturēt

... tālāk ... )
This page was loaded Mar 30th 2023, 2:50 pm GMT.