nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
07:53 pm - Inga Ābele [Inga Ābele, latviešu]
* * *

kad atkusnis veļ sniegu melnā karakulā

kad čipsu pakas uzpūšas kā beigti gulbji

kad indīgs ūdens nosedz sāļo ledu

kad ielās klājas spīts un nogurums

kad lietus piesalst aukstās sejās

ir pavasaris klāt lai vaicātu to pašu —

kāpēc jums tādas bailes pieskarties cits citam

jūs visi sen jau slimojat ar lepru
This page was loaded May 26th 2024, 1:42 am GMT.