nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
03:47 pm - paldies Kārlim par lekciju! [Valentīns Lukaševičs]
Okcabra suokumā sīnuoži dzīd
Pi nūplāstu runkuļu kaudzem.
Ite vosorā mes pysomīs
Ar Ilonu, i ar tevim.

Tev peizda beja pylna ar zemi
Kas iztecēja uorā nu manim.
Voi nu muola, voi nu smiļktim
Byus myusejī dāli.

"Kuozynda", 2005
This page was loaded Jun 22nd 2024, 3:32 am GMT.