nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
10:50 am [igauņu, kivisildniks]
ir tikai
viens dievs
opera un
es esmu
tās bufete

atdz. Guntars Godiņš
10:05 pm - Kivisildniks, atdzejojis Guntars Godiņš [kivisildniks]
māksla ir gara

un uz augstiem

papēžiem

*
... tālāk ... )
10:05 pm - Kivisildniks, atdzejojis Guntars Godiņš [kivisildniks]
domāju ak dievs tas kungs

kas tu gan esi

par sportistu

šķēpu nemet

lodi negrūd

žēlastību nenes
This page was loaded Mar 23rd 2023, 10:57 am GMT.