cellardoor


tas ir kā

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
nepārvaramas varas, faktiskas neiespējamības, acīmredzamas kļūdas vai nepietiekamas informācijas dēļi
* * *
kursors lavās pār pasauli
* * *
turpina krist, sasniedza mīnus 24, omg
līdz -22 ar 3kāršiem cimdiem nesalst, pie 24 jau salst
* * *

Previous