cellardoor


tas ir kā

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
man interesantākais zeiļa lietas skaidrojums būtu, ja izrādītos, ka viņš bijis izmantotāja biktstēvs - ir zinājis, bet nav ziņojis.
jo es neticu, ka būtu tāda aizstāvības kampaņa, ja pastāvētu kaut mazākā iespēja, ka viņš pats vainojams šajā noziegumā.
valsts un kat.bazn. likumu sadursme?
cik zinu, liecināt nedrīkst spiest tikai pirmās pakāpes radiniekus.
vai arī Krimināllikumā ir kāds īpašs izņēmums biktstēviem?
* * *
body as poetry
domāju, ka viens no galvenajiem naratīva iemesliem ir nomierināties.
prāts izmisīgi vēlas, lai kaut kam būtu jēga.
lai arī vienīgais stāsts, kas vispār ir, ir ķermeņa stāsts.
tikai ar to mēs bieži padarām savu ķermeni seklāku nekā viņš ir.
es domāju, ka ķermenis ir dzeja.

bet iespējams arī, ka man vnk ir paradums dzeju, kas šķiet seklāka, saukt par naratīvu.

* * *
brīvā griba
Es gribu, lai man iedod kaut ko, kas pats vēlas notikt, nevis lai tas notiek tāpēc, ka es to vēlos. Lai notiekošais atnāk pie manis pats pēc savas gribas, bez viltus un spaidiem
* * *

Previous