cellardoor


tas ir kā

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Vai nav tă ka es parasti no šī mirkļa vēlos vairăk nekă tas ir
* * *
post-notafe: kā vienmēr jūtos dziļi pabarota savā domāšanas un kustības procesā.

tēma nākamajam gadam laikam būs "lauki" (fields). tas ir ērts veids kā domāt un runāt par iemiesošanu.

kā dažādi koncepti vai noklusētas pārliecības rada zināmu lauku, ķermeņprāta vibrāciju. piemēram, profesionālisms. rakstošajās aprindās izplatīto uzskatu/baili, ka iespējams būt mazāk vai vairāk profesionālam. kā tas rada paralīzi, ēnu, un vienlaikus azartu, klusi klātbūdams ikvienā "profesionālā" sarunā.

* * *
Es domāju, ka ikdienība var būt autoerotiska, un kāda gan jēga tam, kas uz to neved?
* * *

Previous