nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
10:50 am [igauņu, kivisildniks]
ir tikai
viens dievs
opera un
es esmu
tās bufete

atdz. Guntars Godiņš
This page was loaded Aug 21st 2019, 5:30 pm GMT.