nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
10:44 am - Aivars Neibarts [aivars neibarts]
***

traka būšana

aizsiesim

ragus mezglā

un tiem kuriem

ragu nevaid lai

sien mezglā

mēli meli savu un

Dieva dotajā

bodītē lēti

nopirksim

humpalu humāno palīdzību

ragutiņas ar kurām

vedīsim uz

mežu

paši sevi kā jau

izsenis

latviešu

nācijai tas nācies

aiznaglosim

dzīvestībai duravas ar

likteņa naglām nadzīgām un

pārkodīsim

riekstu kura

kodolā

paši esam

aizmīlēsim

latvju

meitas mietpilsones kuras

bērnus

radīt prot un

radīsim

Latviju baltu kā

meitēnu kura

ļauna nepieprot
11:44 am - Aivars Neibarts [aivars neibarts, latviešu]
***
ik mirklis -
asinis,
kas
resni,
glīši
pil
(kā vīraks: biezs un nesaprotams)
iz saules gaismās
sirds
This page was loaded Apr 24th 2024, 11:22 am GMT.