nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
11:44 am - Aivars Neibarts [aivars neibarts, latviešu]
***
ik mirklis -
asinis,
kas
resni,
glīši
pil
(kā vīraks: biezs un nesaprotams)
iz saules gaismās
sirds
This page was loaded Nov 22nd 2014, 11:17 pm GMT.