nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
01:11 am - Jo tev nav iemeslu vienai Tur iet [andris akmentiņš, latviešu]
Andris Akmentiņš
Neciešamā dziesma

Dziesmu par mīlestību tu klausies
Tik skaistu ka izturēt nespēj neviens
Lūk pirmajās rindās jau aizspiež ausis
No pēdējām rindām jau projām skrien
tālāk )
This page was loaded Dec 10th 2022, 11:12 am GMT.