nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
06:27 pm [Heli Lāksonena]
Somu dzejniece Heli Lāksonena, raksta dienvidrietumsomu valodas dialektā, tulkojis Guntars Godiņš.


KAD LAIKS NEPAIET

Mēs ar gov skatas teļļuk.
Tā skumst pēc māt un tēv
mēs ab
liks kamina ugun
nogrūdīs snieg no jumt
no trepem nodauzis led.

Mēs grib sasniegt apnikum pasauls rekord
bet tad būs pārak skumj
un es liek gov mašina
un laiž
Rimi mašinplaci uzvelk roķen un tais saulit.

Un oi! Kā man patik kad gos smej
This page was loaded Apr 13th 2024, 10:29 am GMT.