nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
02:05 pm - Gatis Vanags [gatis vanags, latviešu]
Puišelis no skolas
Nosita pīlēnus ligzdā
Pagriezās bēga
Un jūs protams dzināties pakaļ
Visa pedagoģiskās padomes sēde
Bez elpas

Tad nu nāciet
Te es esmu
Ar piena zobiņiem pie stumbra
Maza sirsniņa dzeņa dobumā sitas
Un vēnām apvītie zari
Ķēmīgiem biedēkļa pirkstiem
Vēl brītiņu debesīs grābstās
This page was loaded May 25th 2024, 10:44 pm GMT.