nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
10:07 am - Liāna Langa "Šūpuļdziesma" [Liāna Langa, latviešu]
Egļu ķepas brien pa seju,
izpleš spārnus pingvīns Deivs.
Guli, neatceries, lido
Turp, kur laiks ir nepareizs.

Turp, kur Japānu un Ķīnu
Tējkarotē pasmelt var
Un kur sniega satelīti
Tavu kāju pirkstus skar.

Izpūš elpu reizesrēķins,
Sevi sastop iznākums.
Apkārt melnas uguns lokam
Nu būs sprīdi dejot mums.

Staipīgs, staipīgs debess medus
Ielīst laika spoguļos,
Atnāk dzīļu piramīdas
Tavu redzi saviļņot.

Lielas acis tagad maizei,
Kas uz putniem noskatās.
Maiga mute tagad maizei,
Kas tev blakus atguļas.

Guli, neatceries, lido,
Lai tavs draugs ir rudens vējš,
Vārdu vārdi augšup virmo,
Izplēš spārnus pingvīns Deivs.
This page was loaded May 21st 2024, 6:32 am GMT.