nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
11:02 am - vēl Vanags [latviešu, vanags]
iespējams,
tā ir vēlme pēc sievietes, kurai asiņu vietā rit akmens.
tad no ieplaisājušas vēnas
tecējumiem es cirstu nelielus amuletus, un kapilāri uz ādas vai acīs,
kad pavelk mazliet uz augšu plakstiņus -
cik viņi
sīki un cieti.
10:57 am - Kaspars Vanags [latviešu, vanags]
varbūt viss balstās uz liftiem, mansardiem un naktīm. tajos tiek skūpstītas vai nervozi kodītas lūpas, ieņemti bērni, dzejas un vēstules. viņi ir virzībā, augšā un visur. viņi ir šejienes pārstāvniecība un piederošo izredzētība.
This page was loaded Jun 22nd 2024, 3:01 am GMT.