nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Kaspars Vanags 
10:57 am [latviešu, vanags]
varbūt viss balstās uz liftiem, mansardiem un naktīm. tajos tiek skūpstītas vai nervozi kodītas lūpas, ieņemti bērni, dzejas un vēstules. viņi ir virzībā, augšā un visur. viņi ir šejienes pārstāvniecība un piederošo izredzētība.
Comments 
01:20 pm
viņam šķiet ir iznākusi grāmata (vai tik nebija kopā ar Ievu Rupenheiti?) 90-to vidū. baigi gribētos dabūt.
02:45 pm
saucās "Maniskas" Rupenheite, Vanags un Mārtiņš Tīrums
This page was loaded Feb 29th 2020, 6:00 am GMT.