nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
07:30 pm - Vakara ganības [Ilmārs Lābans]
Bezvējš žņaudz
gana dūmaino dziesmu

Gans ienīst lopus
bet viņa acis ir maigas
no vientuļa koka
viņam pretī zmaida zemjaina seja
viscaur klāta ar mirdzošu drazu

Tālumā pa šoseju
atmuguriski iet kāda sieviete

/I. Lābans/
This page was loaded May 26th 2024, 3:32 am GMT.