nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
Depresīvi erotisku Ziemsvētku dzejoļu izlase. Kādus dzejoļus jāskaita Ziemassvētkos? - Pareizi, Ziemeļnieka. (marinai aizliegts izmantot!)

Ziemas svētkos

Kur esi tu šai mīlas stundā, Svētā,
Kad visos torņos gaiši zvani skan
Un debess atmirdz gaismā neredzētā
Kā Tava daile maldu sapņos man?

Ak, nāc jel tagad Betlehemē! . . . Steidzies
Uz mūžu mani savās sfērās vest:
Pirms būs šis gaišais mīlas vakars beidzies,
Viņš ņems uz pleciem manu krustu nest.

... tālāk ... )
02:36 pm - Jānis Ziemeļnieks [Jānis Ziemeļnieks, latviešu]
Nakts elēģija

Cik klusa nakts, kad izeju viens pats
Es mēnesszaigā pielūgt vientulību
(Man šoruden jau paiet vesels gads
kopš pazaudēju tavu mīlestību)

Tik muļķā sirds vēl karstā ritmā sit
Nakts sajūsmā to taviem glāstu dzirkstiem
Un zvaigžņu zelts un mēnessudrabs rit
Caur koku zariem un caur maniem pirkstiem
02:34 pm - Jānis Ziemeļnieks [Jānis Ziemeļnieks, latviešu]
Apsēstais

Ļaužu drūzmā, ielu dunā
Vai es maldos, vai es klīstu
Tava mīla manī runā
Un es miera nepazīstu

Gan pie puķēm, tavām māsām
Logos maldās manas acis
Varbūt, ka starp smaržām, krāsām,
Liktens manu mieru racis?

Bet nekur, nekur tā nava!
Dzirdu, klausot ielu dunā
Vien, ka sirdī mīla tava
Tumši čukst un saldi runā
This page was loaded Feb 27th 2024, 3:35 pm GMT.