nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
Uz mirkli kafejnīcā; skaisti

Uz minūti apstājas gadsimts.
Ne karu, ne nāvju, ne raudu.

Ciet
ausis un mutes.

Ne asaru, ne moku, ne kauna.

Tik ātri
šī minūte cauri.


atdz. Guntars Godiņš
This page was loaded Mar 30th 2023, 2:19 pm GMT.