nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
11:10 pm - pierādījums [latviešu, žebers]
uzmanīgi aplūkojot
savu rokaspulksteni
jūs pamanīsiet
ka pulksteņa stikls
ir viegli izliekts
tas ir uzskatāms piemērs
tam kā laiks
deformē telpu
10:06 pm [latviešu, žebers]
ŽEBERS

šķērsām pāri pilsētai
dzērves aizlido
žebers pūzdams taurē
kāsi vaiņago
lidodams viņš nolaiž
ūdeni un līksmi
pārmet dzimtai pilsētai
zelta varavīksni
09:56 pm [latviešu, žebers]
ŽEBERS

cietie tērauda daļskaitļi
mūsu dienišķo maizi
dodiet mums šodien
un atpestījiet mūs no ļauna
varbūt izdaliet mūs
liekot pārtapt no jauna
vislabāk par skrūvi kādu
brīvu no atmiņas
apziņas
kauna
09:43 pm [latviešu, žebers]
ŽEBERS

NĀKOTNES CILVĒKS
1
nākot no darba
viņš ar kreiso kāju
uzkāpa uz labās
nokrita un
izkritis cauri
otrdienai
trešdienai
un ceturtdienai
tikai piektdien
turpināja ceļu

2
citā reizē
viņš ar labo kāju
aizķērās aiz kreisās
un tā sapinās
ka ja nebūtu
spēcīgo roku
uz darbu atvilktos
ar nokavēšanos
09:34 pm [latviešu, žebers]
ŽEBERS

ŠŪNU SPĒJAS
šūnu spējas
vairoties un dalīties
ir apbrīnojamas
pateicoties tām
brūces sadzīst
skrambas izzūd
piemēram
kāds vīrs
novelkot cepuri
norāva sev galvu
tas ka galva atauga
nav brīnums
(šūnu vairošanās
un dalīšanās sekas)
bet tas
ka cepure bija cita
nebija izskaidrojams
nav nekāds noslēpums
ka viņš nodzērās
līdz baltajām pelītēm
un aizskrēja
katrs uz savu pusi
This page was loaded Apr 24th 2024, 2:45 am GMT.