nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
12:55 am - Toutes directions [georgijs gospodinovs]
Georgijs Gospodinovs (Георги Господинов, 1968)
Toutes directions


Viena ceļazīme Normandijā
un tu nodomā – re,
pasaule ir glābta.
Visi ceļi ved uz visurieni,
visi ceļi ved uz visurieni
ne tikai uz Romu
ne tikai uz nāvi.
12:53 am - Как се каляват условни рефлекси [georgijs gospodinovs]
Georgijs Gospodinovs (Георги Господинов, 1968)
Tā norūdās nosacījuma refleksi



Pavlova sunīt tuvāk
sarkanā lampiņa
tuvāk
sarkanā lampiņa
un no acīm tam lēnām
pil kuņģa sula
pil
pil kuņģa sula

Bet tur asarām netic
12:47 am - Рай. Деконструкция [georgijs gospodinovs]
Georgijs Gospodinovs (Георги Господинов, 1968)
Paradīze. Dekonstrukcija



Paradīze
vienmēr ir citur
paradīzē
vienmēr ir citi
citur
paradīze ir citur
ci
tu
r
This page was loaded May 21st 2024, 7:06 am GMT.