nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
12:57 am - 1. pants no Erinnerung an die Marie A. von Bertolt Brecht [bertolds brehts]
Tai reibinošā rudens dienā agri,
Pie jaunas plūmes klusu piespiedies,
Es tevi turēju, tu, klusā, bālā mīla,
Kā trauslā sapnī tevī ieķēries.
Un pāri mums vēl vasarīgā zilgmē
Bij mākonis, ko ilgi noskatīju,
Tik baltu un tik neizsakāmi augstu,
Tad acis pacēlu un to vairs nemanīju.
This page was loaded Apr 13th 2024, 9:14 am GMT.