nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
03:39 pm [jo, latviešu]
Jo

Bet ne jau par mīlestību
ir runa

Manai mīļai bij cūkas acis
pirms es atklāju pats savu pasauli
un pirms paguvu ieslīgt skumjās
rudens upe
stikla rēnajā tecējumā

e s t e v i m ī l u

Bet ne jau par mīlestību ir runa- )
This page was loaded Feb 26th 2021, 3:26 pm GMT.