nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
03:39 pm [jo, latviešu]
Jo

Bet ne jau par mīlestību
ir runa

Manai mīļai bij cūkas acis
pirms es atklāju pats savu pasauli
un pirms paguvu ieslīgt skumjās
rudens upe
stikla rēnajā tecējumā

e s t e v i m ī l u

Bet ne jau par mīlestību ir runa- )
This page was loaded Apr 18th 2024, 5:59 pm GMT.