nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Gatis Vanags 
Puišelis no skolas
Nosita pīlēnus ligzdā
Pagriezās bēga
Un jūs protams dzināties pakaļ
Visa pedagoģiskās padomes sēde
Bez elpas

Tad nu nāciet
Te es esmu
Ar piena zobiņiem pie stumbra
Maza sirsniņa dzeņa dobumā sitas
Un vēnām apvītie zari
Ķēmīgiem biedēkļa pirkstiem
Vēl brītiņu debesīs grābstās
Comments 
02:12 pm
teicami
02:20 pm
viņš ir eņģelis.
02:24 pm
Es šonakt redzēju pelēku un spodru rītu
Kā mikimausis no jūras ārā nesa noslīkušu bērnu
Teritorija bija ielenkta
Debesīs patrulēja helikopters

Un tad melni kareivju zābaki pa Liepājas pludmales smiltīm...

Meitenīti apbedīja kā katolieti
Mikimausi nodeva bioloģiskiem pētījumiem
02:30 pm
viņam jāpublicējas
03:25 pm
kāda nežēlīga pļauka
This page was loaded Jul 18th 2024, 4:36 am GMT.