Pegijas · Lī · interjers


un Ritas Heivortes filozofija

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
"Cik reižu dzīvē tu esi pacieties un atlicis iešanu uz tualeti, jo mūzika tobrīd tuvojās kulminācijai"
* * *
šobrīd, piemēram, mani uztrauc tas, kādā pozīcijā būtu jānostājas Mumbajas/Bombejas nosaukuma sakarā. Jo intervējamais politkorekti visur saka Mumbaja, bet es zinu, ka, piemēram, Rušdi uzstāj uz Bombeju, kas ir sākotnējais pilsētas nosaukums, pat ne britu kolonialistu dotais, bet vēl agrāks, savukārt Mumbaja esot agresīvo, šobrīd valdošo hindi nacionālistu pārdēvējums.
* * *
Logs pirmām kārtām domāts, lai dabūtu iekšā dabisku gaismu, nevis lai atvērtu skatu uz kaut ko svarīgāku par šo te tīro istabu, vai netīro. Tas domāts, lai izgaismotu istabas jēgu, nevis lai ar nez kādu ārpuses apsolījumu vilinātu no tās prom.
Ja logs labi darbojas, par to nav jādomā, un istabā ir patīkami. Ja istabā nav patīkami, ir jāpārbauda, vai logs darbojas (ir jānostājas pie loga.)
* * *
Jūtot līdzi Francijai, krietni un piedienīgi būtu uz sēru laiku novākt no atlokiem "patriotu nedēļas" emblemātiku.
* * *
Baigi ne - ticēt Latvijai, ja godīgi, ir kā ticēt homeopātijai. Bet runāt par to vispārējā miera labad nedrīkst.
* * *
Man ir citi plāni, teica plikadīda.
* * *
Tas ir loģiski - ņirgt par visiem attiecību cepieniem, iekams homoseksuālas attiecības nav publiska ikdiena. (Vai arī jebkuri attiecību cepieni ir izsmiekla vērti paši par sevi.)
* * *
Mūsu mīlulis Sorrentīno ir uztaisījis 21. gadsimta Burvju kalnu. Saucas Jaunība. Bet to jūs noteikti jau zinājāt.
* * *
visi skolotāji īstenībā ir fizkultūras
* * *
"cik daudz sieviešu aizgājis plāksteros!" (c)
(ne tikai sieviešu, saprotams, runājot par gadījumiem, kad savas ciešanās sabristās kājas noslauka pret pirmo, kas gadās pa rokai.)
* * *
piedāvāju emocionālās vardarbības vingrinājumu tiem rītiem, kad nu nekādi nevar savu spīdzināšanas instinktu apvaldīt:
palūdziet, lai idiots uzraksta kaut ko mīļu, nelietojot smaidiņu. (Un tad atlaidieties krēslā un izbaudiet viņa mokas.)
* * *
nebiju domājis, tas ir, varbūt biju, bet nesteidzināju sevi, kaut kā nešķita tieši tagad aktuāli, bet tad mamma šorīt palūdza. Teica, noskaties, lūdzu, manā vietā filmu par Hārdiju Lediņu, es mēģināju, bet baigi kaitinošā montāža, nespēju koncentrēties. Noskaties, un pēc tam pastāsti, lūdzu. (Kā beidzās.)
* * *
Kad tev kāds, kuru tu negribi, atzīstas mīlestībā, viņš kļūst par veclaiku trīsdurvju skapi. Nevajadzīgu, tas skaidrs, bet lai izmestu, baigā piepūle tomēr vajadzīga, kurai nevar saņemties. Un virināt nevar, smirdēs drošivien, bet izjaukt un nokurināt arī kaut kā uzreiz žēl vai arī nevaļa. Tad nu stāv, lūk. Virsū skatīties negribas, bet stāv. (Gandrīz pilna auguma spogulis vidū, bet gaisma slikta.)
* * *
Jūs zināt kādu labu dzejoli ar seksu (nevis par seksu)? Jo ir tāda teorija, ka to kaut cik labi var aprakstīt tikai dzejā, prozā nekad (un par to mēs esam pārliecinājušies). Jo laba dzeja runā par individuālo, tā teorija tā saka, bet laba proza - par universālo. Bet labu seksu nav iespējams universalizēt, padarīt katram saprotamu. Tas mums katram ir individuāls, ņemot vērā ārkārtīgi sarežģīto sava ķermeņa īpatnību, preferenču un visādu sīku patikšanu komplektu. Universalizēt, tā tā teorija saka, var tikai sliktu seksu, ar to mēs visi esam vienādi, un to gan var labi prozā aprakstīt tā, ka visiem saprotams (un par to mēs esam pārliecinājušies), bet labs sekss katram ir savs. Tātad par to tikai dzejā var uzrakstīt. Man gan nekādi piemēri nenāk prātā uz sitiena.
* * *
Sūzena Sarandona stāsta, ka režisors gribējis, lai viņas varone būtu piedzērusies, lai izskatītos, ka viņas mīlēšanos ar Denēvu būtu vadījis reibums, afekts un izvēles trūkums. Bet Sarandona teikusi nē - viņai nevajagot būt dzērušai, lai gribētu Denēvu, un arī piespiesta viņa nejūtoties.
* * *
Vecāki pilnīgi noteikti tā nepaslīdēs, bet māsām un bračkam (kuri visdrīzāk visu arī organizēs) varētu šķist, ka tomēr vajag, tāpēc pasaku uzreiz - draugi, manās bērēs nekādu mācītāju! Un ja kāds no jums raujas uz runu, tad sakiet māsām un bračkam (kuri to visu būs organizējuši), ka es atļāvu, un ka par mūžību vajag paņirgt tieši pie šķirsta. Pie zārka.
* * *
Apzinies savas klātbūtnes neobligātumu, princese.
* * *
vēl Išervudam bija brīnišķīgā piezīme par visu jauno, kas jāpārcieš, par jaunu lietu parasto neglītumu, kas pāriet, kad lieta kļūst novecojusi un sāk sairt.
(par ēkām, protams, nevis par cilvēkiem piezīme. par jauniem cilvēkiem tikai labu turpmāk vai neko)

"A lot of this stuff will be alright, as soon as it becomes obsolete and becomes ruins again. What you have to endure is the awful period of brand new, witch is simply ugly in rather ordinary way."

* * *
Saimons Šama stāsta, kā viens no Rotšildiem viņu turējis pie vārda par apsolīto rakstudarbu: "Do you know, what the motto of our family is, Simon? Service. And, by God, we get it!"
* * *
Aprīļa diskusijās okupācijas muzeja vadība teica, ka nožēlojamie domes propagandas baneri uz fasādes būšot tikai līdz vasaras beigām. Un arī par kolobaracionismu viņi savā ekspozīcijā tā arī nav sākuši runāt.
* * *

Previous