nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Ruta Štelmahere 
* * *
viņa uzliek rokas uz galda
neiežēlina. neraud. negaida algu.
tā ir mana mamma. viņas vārda nav laikrakstos
viņai trīc rokas. viņa grib dot
mana mamma nevar ievērt adatā diegu
pasaule kļūst viņas acīm par tievu
viņa nevar redzēt. viņa redz Dievu
Comments 
02:16 pm
par šito apraudājos
This page was loaded May 29th 2023, 9:42 pm GMT.