nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
J. Rokpelnis 
siseņi kameņu medus
ugunskurs alus un siers
lēni gremoju ledu
lēni brauc kamanās miers

Lielvārdes jostas raksts
Jordānas viļņā šļaksts
galva nolīkst kā laksts
lakstīgalas jau krakst

izbalināta nakts
Jānis migla un fakts
Jordāna jāizbrien
Vienam vien vienam vien vienam vien
This page was loaded Apr 4th 2020, 6:14 pm GMT.