nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
no meiteņu cigaretēm
dūmi kā dvēseles stīdz
suņu rējieni reti
skumjumam piepalīdz

noasiņojušam logam
baltas asinis pil
debesis neatpogāt
šalcošu mākoņu sils

dvēsele meitenes krūtī
krūšu vilnīšus met
noasiņojošo rūti
šovakar jāapbed


Jānis Rokpelnis
This page was loaded Apr 23rd 2021, 2:52 am GMT.