nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
kā man aizirties līdz rasai
kura ceļa malā mirdz
un nenieka neatprasa
kā man aizirties līdz rasai
lielās līnijās un masās
stingri ienaglota sirds


Jānis Rokpelnis
This page was loaded Apr 10th 2020, 1:30 pm GMT.