nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Eduards Aivars 
Aizelsies uzkāpu Augstajā kalnā
Arī te vēl atradās vieta sievietei
Es pratu ar viņu runāt
Es iemācījos ar viņu klusēt
Taču es nevarēju ar viņu izrīkoties tā
Kā nabadzīgos romānos
Man par to bija jādomā
Tā vēl nebija tā sieviete
Tas vēl nebiju es
Comments 
04:46 pm
jomajo
04:48 pm
lūk, Eduarda Aivara dzeja ar mani runā
This page was loaded Jun 6th 2023, 11:42 pm GMT.