nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Joseph Beuys 
It was 8 p.m. as the voice from the tape recorder announced:
“Five elements in organically divided form.
Here speaks Fluxus/Fluxus
Here speaks Fluxus/Fluxus
Now element 2 has climbed up to element 1
Now element 1 has climbed down to element 2…"
[repeat; repeat, etc.]

[New litany:]
“n is the point of intersection of three rays
one sculpture
two potential arithmetic
or also one and two integrated
and element 3

corners of fat/corners of fat
filter corners of fat
corners of felt


BROWNROOMS

Good day, where are you going?
Thorvaldsen Museum


Now element 2 has climbed up to element 1
Now element 1 has climbed down to element 2
…” [repeat, repeat, etc.]


[New litany:]
“n is the point of intersection of three rays
one sculpture
two potential arithmetic
or also one and two integrated
and element 3
…” [repeat all of above, until:]

“In = here speaks, etc.
a = now is, etc.
a/1 = half of a
x = n is, etc.
v = corner of fat, etc.
vu = Good day, etc.
y = up to you, etc.”

[Then repeats all of the above until:]

“MANRESA, I fly to you

N is the intersection of three rays, should not be perceived as infinity, but as possibility.
1 is sculpture = 2 potentially (potency) arithmetical, or both.
Necessary so that everything “works” is the presence of Element 3.


The transformation of corners of fat to corners of felt occurs over
Filter-corners of fat/corners of felt leads directly to the
Brownrooms. A possible brownroom is Thorvaldsen Museum and from here: MANRESA.

The room is painted totally black. In the background is the halved felt Cross (gray). Every five minutes the lights go out for 1 minute.

The spears is suitable in front of the Cross
The plate with the terra cotta−Man on a Cross−is led to the point.
On the back a felt sun on cardboard.
16 pneumatic pumps with fat pressed into the opening of the pump that is sprayed onto the wall−it remains hanging there−drops slowly on the floor.
A bird on a pole flutters its wings.
Block of felt will be lead against the point of intersection
…[constantly repeated until the end]”
Comments 
05:14 pm
vai šis ir no tā vācu māksleniek, kurš taisīja visādas akcijas un performances? viena laikam bija ar nosaukumu "kā iemācīt saprast mākslu beigtam zaķim" vai kaut kā tā, vai arī kļūdos, bet, šķiet, kaut kad sen žurnālā Māksla ap astoņdesmito gadu beigām vai deviņdesmito sākumu redzēju. Tāds onkulis ar hūti,
07:01 pm
šitais ir vācietis un, jā, viņš performēja. mira 86.gadā. cita starpā esot valkājis zvejnieku vesti. šito izņēmu no grāmatas ar nosaukumu occultism in avant-garde art (tur nav dzejoļu).
09:47 pm
viņš gulēja ar koijotu. tā arī visa māksla.
This page was loaded May 29th 2023, 2:07 am GMT.