nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
Daina Sirmā

***
Sieviete nebija jauna. Sieviete bija pusmūžam pāri.
Ļaudonas apkaimi sieviete nepazina, vai katrā krustojumā stājās un zīlēja kartē, kur braukt.
Putenis vilka ciet ceļu, beidzot sievietes auto cirta vienīgo sliedi, vai tas ir ceļš, vai varbūt jau klajais lauks?
Vīrietis gaidīja vārtos.
Viņi gandrīz vairs nepazina viens otru, kur tie gadi, jā, kur?
Vīrieša meita pelēkā vakartērpā līdz zemei kūra plīti. Plīts mute kāri ieelpoja sievietes dioru, vīrieša LM, sen rimušo kauju smārdus. Katlu vāki drebēja, sulas nāca pāri, šķovētu kāpostu tvaiki cēlās un pārstaigāja šo telpu. Egļu šķilas sprakšķēja, uzsitot nervozāku takti tam visam.
Jums nav, par ko runāt, zviedza laika skrējiens starp viņiem, ko nu?
Vīrietis neizturēja, vīrietis izmetās ārā rakt sniegu, kas, aumaļām sagāzies, piepeši stājās.
Man ir mašīnā velteņi, es tev palīdzēšu, man patīk.
Viņi raka un raka, cik spēka, pagalmā, dārzā, vēl tālāk rokrokā.
Atceļā sieviete pūlējās atšķirt vīrieša vijoles balsi klavierkoncertā diskā. Vīrietis bija vijolnieks orķestros, kvartetos, solo.
Kur esi, sievietes meita taujāja telefonā, šeit ir tikai sniegs pāri galvai, pāri jumtam balta siena, bet ļoti tuvu pie mājām.
Comments 
06:49 pm
sieviete, vīrietis... it kā tas būtu svarīgi
06:57 pm
viņa raksta par dzīvi
12:27 pm
tu nepārproti, man ļoti patika, atgādināja pat mazliet montu kromu, bet uz pusi labāk patiktu, ja nedarbotos "sieviete" un "vīrietis"
12:28 pm
un vēl dažas lietas, par kurām gribas piekasīties piem "nebija jauna" - it kā "jauna" būtu svarīgi
12:30 pm
tajā grāmatā ir vairāki dzejoļi, kas tā sākas. es tā saprotu, ka viņai ir svarīgi definēt sevi kā pusmūža sievieti, kas parasti netiek uzskatīta par pievilcīgu sociālo lomu
12:33 pm
es par to domāju, ko vēl tur varēja likt - vietniekvārdus? nu šis nav tāds dzejolis, kur būtu cilvēks un cilvēks. es laikam liktu vietniekvārdus, bet arī tiem ir dzimte, tur neko nevar darīt.
un tad es sapratu, ja tas tiek uzsvērts, tad dzimumam tur ir nozīme
12:40 pm
dramatizēt un romantizēt Vīriešu un Sieviešu atšķirības un attiecības, civilizācijā, kur ir miljoniem dažādu dzimšu, un attiecības notiek starp cilvēkiem, nevis dzimumiem, manuprāt sašaurina. Vismaz tads mesidžs pienāk manai zemapziņai. ko tur vēl varēja likt - to nevar zināt, ko viņa būtu izvēlējusies likt, ja viņai būtu citādāki uzskati un aizspriedumi par dzīvi.
12:48 pm
nu bet viņa raksta no savas situācijas. un, sieviete gados, [lauku skolotāja], nav tas pats, kas jauna sieviete - seksa objekts.
04:33 pm
nu jā, protams, "latvijas situācijā" tas ir vajadzīgs, to ir vajadzīgs uzrakstīt, tā ir.
06:58 pm
tātad viņai ir svarīgi
07:06 pm
skaisti skaudri. drusku tā kā bārbala būtu rakstījusi.
This page was loaded Jun 17th 2019, 1:38 pm GMT.