nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Jāns Kaplinskis (atdz. G. Godiņš) 
02:37 pm [igauņu, kaplinskis]
Ja Dievs ar tevi ir runājis,
kā tu vēl vari sarunāties ar cilvēkiem?
Atliek tikai tulkošana. Visu mūžu
tu centies runāt apkārt, pārtulkot,
ko nav iespējams pārtulkot: vēju, brīvību,
mīlestību un nāvi, bērna roku tavā rokā,
sievietes gurnu izliekumu, Emajegi un avotu
ziemas vidū zem apsnigušiem alkšņiem.
This page was loaded Jun 6th 2023, 11:21 pm GMT.