nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Apolinērs 
12:47 am [Apolinērs]
Loreleja

visus vīrus ap Bakaraku
Darīja burve no mīlas trakus

Pat bīskaps kam pienāktos skaistuli tiesāt
Sirdī tai piedod un nezin ko iesākt

Ai Lorelej daiļā ar smaragdu acīm
Kas nobūris tevi vai vari man sacīt

Nāve ak bīskap mīt acīs manās
Kas uzlūko mani ir beigts un pagalam

Ne smaragdi manas acis bet liesmas
Izlem ātrāk O taisnā tiesa

Es Lorelej arī degu tais liesmās
Es esmu noburts Lai cits tevi tiesā

Kam smejaties pielūdziet Jaunavu - Māti
Lieciet man mirt un lai dievs stāv jums klāt

Prom tālumā devies mans mīļotais
Man jāmirst Neko es nemīlu vairs

Sāp sirds gribu mirt tepat un uz vietas
Sevi ieraugot tūdaļ es mirtu man liekas

Sirds dara man sāpes kopš viņa nav mājās
Sirds dara man sāpes kopš projām viņš gāja

Trim karakalpiem tad bīskaps teica
Vediet uz klosteri nabaga meiču

Ej projām tu Lora Ej negudrā skuķe
Tagad tu būsi melnbalta mūķene

Un četratā viņi dodas pa ceļu kas uz klosteri aizved
Žēlīgi lūdzas Loreleja un acis tai staro kā zvaizgznes

Kaut jūs mani uzkāpt tai augstajā klintī laistu
Lai redzu vēl pēdējo reizi es savu pili skaisto

Lai es varu vēl reizīti upē paspoguļoties
Un tad pie atraitnēm vecām uz klosteri doties

Tur augšā viņas mati vējā virpuļo un dej
Karakalpi sauc ko spēj Lorelej Lorelej

Lejā pa Reinu kāds laiviņā brauc
Tas ir mans mīļais Viņš mani sauc

Viņš pārnācis Sirds no maiguma stingst
Un viņa krīt Reinā no augstās klints

Vēl reizi Loreleju upē ieraudzīt
Linu matus un acis kas tā kā zvaigznes spīd

*
Mirabo tilts


Zem Mirabo tilta plūst Sēna
Un mīlestība tur stīdz
Laime jau pati nenāk
Bet ko nu vairs atmiņas līdz

Nakts nāk virsū pulkstens sit
Stāvu es dienas rit

Ar sadotām rokām mēs paliekam kopā
Bet zem
tilta no rokām
Mirkļi un ūdens aizlokās prom

Nakts nāk virsū pulkstens sit
Stāvu es dienas rit

Aizplūst mīla nav apstādināma
Aizplūst mīla
Cik dzīve ir rāma
Un Cerība neremdināma

Nakts nāk virsū pulkstens sit
Stāvu es dienas rit

Paiet dienas un nedēļas skrien
Gan zudušais laiks
Gan mīla attālinās arvien
Zem Mirabo tilta plūst Sēna

Nakts nāk virsū pulkstens sit
Stāvu es dienas rit

(atdzejojis K.E.)
Comments 
11:09 am
jā, vai ne?
This page was loaded Mar 6th 2021, 7:17 am GMT.