nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Ilmārs Šlāpins 
Klau, tu taču nedusmojies
es jau patiesībā biju
tikai nobijies un neīsts
klau, es tiešām negribēju
aiziet tā uz visām reizēm
man vēl tik daudz vajadzēja
pateikt tev un tad vēl sajust
to, kā glāstiem nobijusies
saraujas un pazūd elpa
to, kā debesis no rīta
zogas pāri segas malai
sagaidīt un tikai vēlāk
tikai tad, kad viss būs galā
klau, man vajadzēja pateikt
es vēl tikai sekundīti
es vēl tikai cieši cieši
vajadzēja tā, es zinu
This page was loaded Mar 23rd 2023, 10:06 pm GMT.