nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
atceries bija vējš
lapu kāti stiepās gari bet nepārplīsa
saule bija uguns
un vārdi tās dzirkstis
atceries bezmērķa milzīgo nopietnību
tu pastiepi roku un visu savienoji
atceries tukšumu kurā iegūlās sirds
kad mēs aizlidojām

Linards Zolnerovičš
Comments 
07:19 am
smaidu
This page was loaded Mar 21st 2023, 12:49 pm GMT.