nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
heli lāksonena 
12:41 pm
heli lāksonena

Mežvīra darbien

Šitāc dens es dar tā,
Kā mežvīr dar.
Iet gulet tad, kad velk uz mieg,
ēd tad, kad i issalcs,
dzer tad, kad i isslāps,
sēž, šūpo kājs
un las,
kliedz kā tāc pagast nabag zvirbuls:
Vācies prom!
Ei ellē!
Te i man robežzem!
This page was loaded Oct 2nd 2023, 11:12 pm GMT.