nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Par vientulību 
gribu nesaprast un palikt
mitrās jūras zālēs brist
paslēpt atslēgas no tevis
keep me on your mailing list
gribu visus tavus vārdus
gribu piedot glāstīt sist
piedzimt iemīlēties nomirt
keep me on your mailing list
gribu būt par vienu vairāk
gribu lidot celties krist
un vēl dziļāk tevī nirt
keep me on your mailing list
This page was loaded Mar 23rd 2023, 10:42 pm GMT.