nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Ilmārs Šlāpins 
***
pieraksti mani
pieraksti savā draudzē
zini, jau kuro piecgadi
maita liktenis mani saudzē

pieprasi mani
pieprasi mani izdot
šobrīd dzīvoju naidīgā režīmā
pat putni negrib te ligzdot

pievieno mani
pievieno savam Nato
man ir beigušies visi ieroči, Kungs
kad es uz Tevi skatos
This page was loaded Mar 21st 2023, 1:06 pm GMT.