nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Kārlis Vērdiņš 
10:00 pm [latviešu, vērdiņš]
STATUS QUO

Atzīšanās mīlestībā - skaista kā neatkarības pasludināšana. Pēc ilgiem opozīcijā pavadīties gadiem ievācāmies romantiskā dienesta dzīvoklī - pastalās, respektīvi, pliki - gadiem neizlīdām no cisām. Un ūsainas karalienes atzina mūs de facto.
Šodien atkal valsts svētki un salūts, glāzītes mirdz kā ordeņi, uzkodu vietā skūpsti. Ergo bibamus, mans princi, mēs nozagām veselu valsti kā tukšu sirdi.
This page was loaded Jun 5th 2023, 7:10 am GMT.