nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Agnese Krivade 
*
es varu saderēt uz vienu šampinjonu
no rīta, projām ejot
man guļošai uzzīmēsi ūsas
man, latviešu sievietei

kliju kotletes, istabas augi, bērnu dibeni, frizieris, masieris, es esmu mežāzis, tu esi kasieris, kumelītes, sakniebtas lūpas

un ūsas ar flomīti
latviešu sievietei

cūka
This page was loaded Jan 29th 2020, 7:51 am GMT.