nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
Harmss 
03:48 pm [harmss]
Даниил Хармс

«Жил на свете…»

Жил на свете
Мальчик Петя,
Мальчик Петя Пинчиков.
И сказал он:
Тётя, тётя,
Дайте, тётя,
Блинчиков.

Но сказала тётя Пете:
Петя, Петя Пинчиков!
Не люблю я, когда дети
Очень клянчут блинчиков.
This page was loaded Jun 25th 2019, 3:43 pm GMT.