nepiepildāmas alkas pēc atstarošanās rīta miglā
 
groži atnākuši
vaļā
ziema aizgājusi
ciet
visa dzīve
maltā gaļā
nepāriet
un nepāriet

(c) doe
This page was loaded Mar 21st 2023, 1:13 pm GMT.