Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
Jūnijs 2013 
07:07 - krusta karā par identitāti   [ +21 ]
This page was loaded Jul 31. 2016, 8:29 am GMT.