Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
Jūnijs 2013 
07:07 - krusta karā par identitāti   [ +21 ]
09:44 - par "jauniešiem"   [ +9 ]
10:39 - par Fēgezaku
This page was loaded Aug 28. 2016, 3:28 am GMT.