Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
Jūnijs 2013 
07:07 - krusta karā par identitāti   [ +21 ]
This page was loaded Jun 25. 2016, 7:02 pm GMT.