Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
22.-Maijs-2016 10:25 am - Simple Sabotage Field Manual
1944. gadā Sabiedrotie izplatīja Vācijas okupētajā Eiropas daļā brošūru "Simple Sabotage Field Manual" ar padomiem pretošanās kustības vadībai, kā vislabāk nobremzēt un sabotēt nacistu kara ekonomikas mašinēriju. Akcents bija nevis uz to, kā mūsdienās filmās ataino pretošanos - dzelzceļa sliežu un munīcijas noliktavu spridzināšanu, ceļa rādītāju pārraušanu, komunikāciju līniju saraušanu u.tml., - uz ko retais no opozīcijā režīmam esošajiem cilvēkiem bija spējīgs, bet uz to, ko varēja veikt, nebaidoties no represijām, jebkurš ar okupācijas varu neapmierinātais, t.i. uz darba izpildi. Tikai mazliet pamainot attieksmi pret darāmo, visnotaļ legāli varēja nobremzēt pat vareno Vācijas ekonomiku, vajadzēja tikai (tulkojums ļoti aptuvens - ekskjūz mein frenč):

"Uzstājat, lai viss ritētu tikai saskaņā ar izdotajām instrukcijām. Ignorējat ērtākus darba veikšanas veidus, pretojaties ātriem risinājumiem. Sapulcēs cenšaties runāt daudz un patriotiski. Ja iespējams, iesakiet jebkuru problēmu risināt, dibinot problēmas analizēšanai domātu komisiju, un parūpējieties, lai komitejā būtu pēc iespējas vairāk locekļu, kā minimums pieci. Cenšaties sapulcēs mainīt apspriežamo tēmu, izvirzot apspriešanai citus, ar tēmu nesaistītus jautājumus, lai pēc iespējas novilcinātu lēmumu pieņemšanu. Pieprasat pēc iespējas precīzākus formulējumus protokolos un rezolūcijās, lai tās vajadzētu pārstrādāt vēl un vēl. Ja iespējams, ierosinat atgriezties pie iepriekšējās sapulcēs atrisinātām problēmām, prasot tās pārskatīt. Pastāvīgi aiciniet visus būt uzmanīgiem spriedumos, pirms ko darīt, septiņreiz nomērīt."

"Vadītāji, konstatējiet, kuri no darbiniekiem ir visneefektīvākie darbā, taču vislojālākie, un izvirziet tieši tos. Tas sašķels darba kolektīva vienotību. Uzstājiet uz ideālu darba izpildi. Mazāko kļūmju gadījumā pieprasiet darbu pārtaisīt vēl un vēl. Kad aktuālo darba uzdevumu skaits sasniedzis maksimumu, sasauciet sapulci to apspriešanai un atskaitēm par padarīto. Attaisnojot to ar tiekšanos pēc kārtības un efetivitātes. Cenšaties maksimāli palielināt dažādu administratīvo procedūru instrukciju un pavaddokumentu skaitu, lai ar lietvedības procedūrām, kuras agrāk veica viens cilvēks, nākotnē darbotos vismaz trīs dažādi darbinieki."

"Strādnieki, strādājiet lēni un tikai saskaņā ar vadības rīkojumiem – tos pildat burtiski, nemēģinot nekad rast labāku risinājumu. Burtiska priekšniecības pavēļu izpildīšana ir labākais veids, kā sabotēt. Visā vainojiet sliktus instrumentus un apgādi."
U.tml.

Via: https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2012-featured-story-archive/CleanedUOSSSimpleSabotage_sm.pdf
30.-Apr-2016 04:32 pm - bēgļu uztvere dievzemītē
Nacisma propagandas saukļi visnotaļ zināmi: "žīdi valda pār pasauli, žīdi nav eiropieši, žīdi šai zemei ir sveši, žīdi degradē Eiropas kultūru, Eiropu jāglābj no žīdiem, žīdi zog kristiešu bērnus un izmanto to asinis savos rituālos, žīdu komisāri, nagu maucēji, izvaro latviešu sievietes, ja žīdi nāks pie varas, tad tauta iznīks" utt. (kam vēlme iedziļināties šajā jautājumā, iesaku Dr.hist. K. Zeļļa monogrāfiju "Ilūziju un baiļu mašinērija : Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941-1945). - Mansards: Rīga, 2012.). Interesantākais ir, ka ja nomainām 1940 gadu sākuma nacistu saukļos "žīdi" pret "musulmaņu imigranti/bēgļi", tad redzam 1:1 šobrīd ik dienu medijos un interneta "diskusijās" dzirdamos/lasāmos "argumentus".

Vērojot ļaužu izteikumus, diskusijas un aicinājumus medijos un internetā, man rodas iespaids, ka ja vara/likums atļautu, būtu ierocis, un par to vēl medaļu piesolītu vai prēmiju, ļoti daudzi likumbijīgi līdzpilsoņi jaunu "arāju" vadībā mestos meklēt un vest uz mežu nošaušanai visus ar tumšāku ādas krāsu, bet pārējie aplaudētu nācijas un Eiropas glābējiem. Un tikai niecīgs mazākums "liberastu" pārbijušies noslēptos dzīvokļos, šausmās un neizpratnē vērojot notiekošo. Bet pēc gadu desmitiem pētnieki strīdētos, jo gluži vienkārši nespētu noticēt, ka pusgada laikā, tikai skandinot pārdesmit primitīvus un mūžsenus saukļus, sabiedrības civilizācijas glazūra var pazust kā sniegs pavasarī un visnotaļ eiropeiska sabiedrība var pārvērsties asinskārā pūlī.

Tā kā šobrīd latviešu sabiedrībā notiekošais ir pat ļoti interesants, analīzes un izpētes vērts, jo notiekošā strukturālā līdzība ļauj labāk saprast, kas ļaužu galvās un sirdīs te darījās pirms 75 gadiem, rekonstruēt antisemītisma uzplaukuma procesu okupētās Latvijas teritorijā 1940. gadu sākumā.

Abu šo procesu savstarpējā salīdzināšana nebūtu slikta tēma vēstures maģistra darbam.
15.-Mar-2016 10:43 am - atgriežoties no sauļošanās, ar novēlošanos maza pagalīte 8. marta cepienu kuriņā
Kur pirms gadiem lasīju, ka ASV pēc apkopotās statistikas 12% ģimeņu sievas pakļauj fiziskai un emocionālai vardarbībai savus dzīvesbiedrus. Cipars varētu būt vēl lielāks, taču ar ieaudzināto "vīrieši neraud", "jebkura sieviete noteikti ir fiziski vārgāka par jebkuru vīrieti", "vīrietis nedrīkst sievietei sist pretī" ir iespēja, ka lielākā daļa šādu situāciju tiek noklusēta.
1.-Mar-2016 01:35 pm - sic transit...
Skolā mācīja, ka: es simpatizēju (tb patīku viņam) X, savukārt man X ir simpātisks (tb patīk man). Šodien internetos kādās 6 vietās pamanīju, ka ļaudīm simpatizē tas un tas. Vai nu mani aplam ir skolojuši, vai atkal fošisti valodu mainījuši (vēl joprojām nevaru pie tā "jutīgs" pierast).
24.-Feb-2016 08:21 am - Antīkās pasaules vēsture
Savulaik gan jūzeris [info]mako izveidoja vortālu http://vesture.sauc.lv/ , kur varētu darboties visi, kam šī tēma interesē, taču tautiešiem labāk patīk darboties katram atsevišķi. Tā nu Dr.hist. H.Tumans palaidis savu projektu http://www.antiquitas.lv/ , lai parādītu, ka pasaule nebeidzas aiz Bernātiem un Zilupes, bet vēsture nesākas 1918. gadā.
21.-Feb-2016 09:10 am - Iz sarunas pie alus kausa:
- Krievijai ir Medinskis, bet mums ir Belēvičs.
3.-Feb-2016 06:43 am - Rīgas prese par vācu tautības pilsoņu vajāšanām, 1915. gads
Kijevas universitātes profesors Knauers, kurš jau 45 gadus bijis amatā, šinīs dienās apcietināts dubultas pavalstniecības dēļ. (Rīgas Avīzes, Nr.1., 1915. gada 1. janvāris, 3. lpp.)

Rīgas 1. dzelzceļa stacija gandrīz paralizēta, vilcieni pārpildīti, jo masveidā uz Iekškrieviju spiesti izbraukt Vācijas un Austroungārijas pavalstnieki. (Rīgas Avīzes, Nr.16., 1915. gada 16. janvāris, 2. lpp.)

“Plakāti ar aizliegumu sarunāties vācu valodā tagad izlikti arī tramvajos.” “Šo sestdien iz Rīgas pagaidu katorgas centrālcietuma izlaida zvērināto advokātu Hermani Švarcu, kurš še pabeidza izciest 1 mēneša cietumu sodu par to, ka nebij noņēmis izkārtni ar vācu uzrakstu.” (Rīgas Avīzes, Nr.21., 1915. gada 21. janvāris (3. februāris), 3. lpp.)

... )
31.-Jan-2016 05:57 pm - Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes XXV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli
Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes XXV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIX. - Daugavpils, 2016.

Saturs )
This page was loaded Maijs 25. 2016, 5:51 pm GMT.