Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
10.-Jun-2016 01:01 pm - neaizgāju vakar uz olšūnu protestiem
Pirmo reizi kopš Baltijas ceļa laikiem sataisījos uz piketu, takš netiku, nevarēju samenedžēt auklīti. :/

Biju nobriedis iet nevis tāpēc, ka dzīvotu ilūzijās par iespējām šādā veidā (vicinot plakātiņu un kliedzot "Belēviču ziepēs!") ietekmēt varas vīru nostāju, un ne tāpēc, ka aplam uztrauktos par nedzemdējušu sieviešu olšūnu likteni (tās mani interesēja pirms gadiem 20 ;) ). Tas viss mazsvarīgi.
Gluži vienkārši, esmu maldīgā pārliecībā, ka likumi var patikt, var nepatikt, taču jābūt vienam, proti, likuma nepieciešamībai jābūt racionāli pamatotai. Pieņēmumi - "iespējams" nožēlos, "var būt" blaknes, - nav vis racionālisms, bet gan šamanisms (jebkurai medicīniskai manipulācijai var būt blaknes, bet par manipulācijas nelietderību var spriest tikai pēc klīniskas analīzes, kuras šai gadījumā nav). Un, kaut cilvēks pa lielam nav racionāla būtne, taču jācenšas, lai savstarpējās saskarsmes normas būtu balstītas racionalitātē, nevis atsevišķu indivīdu ticībā, kas tiek administratīvi uzspiesta pārējiem. Aber ideoloģijā balstīti ierobežojumi neizbēgami pārvēršas aizliegumos. Un tad jau nebija vērts tai Baltijas ceļā stāties, ja atgriežamies sistēmā, kur likumdošana pakārtota dažu un ne visai gudru taču pie varas kloķiem nonākušu indivīdu ideoloģiskai ticībai.
Tāpēc vēlējos aiziet un vienkārši ar savu klātbūtni paust: neesmu ar jums, aizliedzēji.
Nekas, gan jau kādreiz saņemšos.
2.-Jun-2016 08:11 pm - esmu nīgrs
Saeima 26. maijā otrajā lasījumā atbalstīja priekšlikumu likumā noteikt iespējas pilsoņiem neatkarīgi no izcelsmes pasē mainīt tautības ierakstu uz "latvietis".

Pats par sevi likums gana loģisks, jo tādu "tīrasiņu" latviešu nav kā sugas - vai ikkatram vecvectētiņš vai vecvecmāmiņa ir no krieviem, poļiem, leišiem, igauņiem, vāčiem, čigāniem utt., tb ja kāds var uzskaitīt 4-7 paaudzes "tīras", tad tas ir izņēmums, nevis norma. Līdz ar to nav nekādu pretrunu, ka tāpat kā viņu senči kļuva par "latviešiem", arī tagad vietējā būšanā pilnīgi asimilējušies ļaudis to pašu var darīt. Taču nīgrumu uzdzen likuma vienpusīgums, tb par latvieti tu vari kļūt, aber no latvieša par vācbaltieti nu nekādi, lai cik ļoti tu jūsmotu par fon Fēgezaka rakstiem un dziļu nicinājumu raudzītos uz Rīgas "Dinamo" faniem. Kaut kā netaisnīgi, saproties, sanāk. :(
2.-Jun-2016 08:59 am - MAS - krūšturi
Pa ilgiem laikiem ielūkoju te un pamanīju, ka manā freidlistē aktuālākā tēma ir krūšturi. Te būs manas 5 kapeikas: sūds ar tiem krūšturiem - atāķēji un aizmirsi (vislabāk, ja vispār nav jāpiepūlas). Aber kad tīnis savos 17 uzraujas uz tā bidē (vai bodī, tb figviņuzina, kā to draņķi dēvē), vo tad ir vāks: ņemies tu, sarkans pietvīcis, meklēdams atdari visur, tikai ne tur, kur tā ir, visa romantika lēnām pačib (darbs, kā zināms, to nokauj ātri), meitietis sāk ķiķināt, vobšem velti šķiets meikaps un rūgtums uz visu atlikušo mūžu. :(((
2.-Jun-2016 08:43 am - Izvilkumi no intervijas ar medievistu Fiļuškinu
Постмодернизм – явление культуры ХХ века, сущность которого – недоверие в отношении традиционных ценностей и основ мировоззрения. Применительно к исторической науке это можно описать в виде следующей упрощённой схемы. Свершилось историческое событие. О нём написал летописец. Он записал сведения о событии неполно, в зависимости от своей информированности, политической конъюнктуры и т.д. Затем летопись читает историк и пишет книгу. Он, в свою очередь, искажает информацию в зависимости от своей квалификации, национальности, политического заказа и т.д. Потом книгу читает читатель. И то, что он понял из книги в отношении описываемого события, также зависит от множества факторов.
Зададим вопрос: в какой мере знание об историческом событии, отражённое в голове читателя, соответствует реально случившемуся событию? Ответ очевиден – в очень незначительной. И вот в 1970-е годы Хейденом Уайтом и его сторонниками-постмодернистами было заявлено: адекватно познать прошлое невозможно. А раз так – истории не существует. Есть только воображение историков. «История, – как писал Уайт, – всего лишь операция словесного вымысла».
Самое опасное было в том, что постмодернисты оказывались правы: в самом деле, и в исторических источниках, и в трудах историков описание прошлого нередко сильно искажено и не поддаётся адекватной реконструкции.
... )
27.-Maijs-2016 07:44 am - Poēma heksametrā par Bakalauru
Piesaucu mācītus vīrus, kas zinībās rūdīti braši.
Homēru aklo un Sokratu iztaujāt vēlos bez steigas.
Derdzīga liksta man atkal ir sēdusies kuprī jo cieši.
Nelaiž tas velns mani vaļā, kaut laužamies mēnesi jau.
Nešķīstais sātan, kam radies uz zemes, tu, briesmekli tāds?
Postījis prātus tu spēcīgiem vīriem un salauzis garu.
Brīvību laupījis jauniešiem, ziedošā maijā jo skaistā.
Bakalaur, riebīgais slepkavniek, radījis tevi ir kas?
Laužamies apaļu mēnesi tuvcīņā grūtā jau mēs.
Netieku sprandu tev apgriezt, kaut zvēru es! Trūksies tu vēl!
Kam tu man apbūri prātu ar meliem, ka laika vēl daudz?
Nenāci klātu, kaut apņēmies septembrī biju jau cīņai.
Izaudzis lielāks par Kiklopu drausmo, tu viltīgi tagad,
piespiedi mēroties spēkiem tik šausmīgā cīņā ar tevi.
Asinis deniņus mērcē, jo sviedru vairs manī pat nav.
Desmiti četri tev galvu un draudīgi ragi ikkatrai.
Dur tu man sānos ar kaitētu dzelzi un uztrītu dunci.
Palīgos redzu tev dedlains tik postīgais nācis ir vēl.
Kristu kaut Tartarā drūmajā velni jūs naidīgie man!
Saņemu spēkus un sēžos pie galda kaut vemt man jau gribās.
Hēraklam grūtāk nav bijis kad veica tas divpadsmit darbus,
Sīsifu saprotu tagad un Prometejs brālis man īsts.
Nevedas cīņa, kaut plēsies vai pušu un piedurknē kod.
Kam man bij jādodas studenta gaitās, ja mokas tik lielas?
Fausts taču teica, ka zinības apguvis daudzas, bet tagad –
glupāks tik kļuvis ir tas, kaut jau sirmums tam matos ir klāt.
Mūziku gribās tak’, dejas un alu, kas ambrozij salds.
Draugi sauc ārā un meitenes vilina nedarbos skriet.
“Nevaru”, jāsaka man, jo tak cīņa vēl jāuzvar ir.
Bakalaur, ļaunāks kā Kerbers tu! Ļaunāks kā Tersīts tik nīstais!
Jāsaņem spēki un jāiemet acs, ko par grūtībām stoiķi saka.
Varbūt vēl Cicerons līdzēt tik briesmīgā cīņā spēs man.
Bakalaur, briesmoni, pieveikšu tevi, es apsolu drīz,
Iesiešu ādās un dedlainu galēšu pēdējā brīdī,
Spiedogu zelta es likšu tev virsū un slodzīšu skolā,
Diplomu saņemšu – zīmi, kas uzvaru manu vēl cels.
Tagad gan atvilkšu elpu vēl stundiņu divas varbūt,
Un tad jau cīņā mēs tiksimies, Bakalaur, derdzīgais, tu!

Via: https://pilsonis.wordpress.com/2016/05/25/poema-heksametra-par-bakalauru/
22.-Maijs-2016 10:25 am - Simple Sabotage Field Manual
1944. gadā Sabiedrotie izplatīja Vācijas okupētajā Eiropas daļā brošūru "Simple Sabotage Field Manual" ar padomiem pretošanās kustības vadībai, kā vislabāk nobremzēt un sabotēt nacistu kara ekonomikas mašinēriju. Akcents bija nevis uz to, kā mūsdienās filmās ataino pretošanos - dzelzceļa sliežu un munīcijas noliktavu spridzināšanu, ceļa rādītāju pārraušanu, komunikāciju līniju saraušanu u.tml., - uz ko retais no opozīcijā režīmam esošajiem cilvēkiem bija spējīgs, bet uz to, ko varēja veikt, nebaidoties no represijām, jebkurš ar okupācijas varu neapmierinātais, t.i. uz darba izpildi. Tikai mazliet pamainot attieksmi pret darāmo, visnotaļ legāli varēja nobremzēt pat vareno Vācijas ekonomiku, vajadzēja tikai (tulkojums ļoti aptuvens - ekskjūz mein frenč):

"Uzstājat, lai viss ritētu tikai saskaņā ar izdotajām instrukcijām. Ignorējat ērtākus darba veikšanas veidus, pretojaties ātriem risinājumiem. Sapulcēs cenšaties runāt daudz un patriotiski. Ja iespējams, iesakiet jebkuru problēmu risināt, dibinot problēmas analizēšanai domātu komisiju, un parūpējieties, lai komitejā būtu pēc iespējas vairāk locekļu, kā minimums pieci. Cenšaties sapulcēs mainīt apspriežamo tēmu, izvirzot apspriešanai citus, ar tēmu nesaistītus jautājumus, lai pēc iespējas novilcinātu lēmumu pieņemšanu. Pieprasat pēc iespējas precīzākus formulējumus protokolos un rezolūcijās, lai tās vajadzētu pārstrādāt vēl un vēl. Ja iespējams, ierosinat atgriezties pie iepriekšējās sapulcēs atrisinātām problēmām, prasot tās pārskatīt. Pastāvīgi aiciniet visus būt uzmanīgiem spriedumos, pirms ko darīt, septiņreiz nomērīt."

"Vadītāji, konstatējiet, kuri no darbiniekiem ir visneefektīvākie darbā, taču vislojālākie, un izvirziet tieši tos. Tas sašķels darba kolektīva vienotību. Uzstājiet uz ideālu darba izpildi. Mazāko kļūmju gadījumā pieprasiet darbu pārtaisīt vēl un vēl. Kad aktuālo darba uzdevumu skaits sasniedzis maksimumu, sasauciet sapulci to apspriešanai un atskaitēm par padarīto. Attaisnojot to ar tiekšanos pēc kārtības un efetivitātes. Cenšaties maksimāli palielināt dažādu administratīvo procedūru instrukciju un pavaddokumentu skaitu, lai ar lietvedības procedūrām, kuras agrāk veica viens cilvēks, nākotnē darbotos vismaz trīs dažādi darbinieki."

"Strādnieki, strādājiet lēni un tikai saskaņā ar vadības rīkojumiem – tos pildat burtiski, nemēģinot nekad rast labāku risinājumu. Burtiska priekšniecības pavēļu izpildīšana ir labākais veids, kā sabotēt. Visā vainojiet sliktus instrumentus un apgādi."
U.tml.

Via: https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2012-featured-story-archive/CleanedUOSSSimpleSabotage_sm.pdf
30.-Apr-2016 04:32 pm - bēgļu uztvere dievzemītē
Nacisma propagandas saukļi visnotaļ zināmi: "žīdi valda pār pasauli, žīdi nav eiropieši, žīdi šai zemei ir sveši, žīdi degradē Eiropas kultūru, Eiropu jāglābj no žīdiem, žīdi zog kristiešu bērnus un izmanto to asinis savos rituālos, žīdu komisāri, nagu maucēji, izvaro latviešu sievietes, ja žīdi nāks pie varas, tad tauta iznīks" utt. (kam vēlme iedziļināties šajā jautājumā, iesaku Dr.hist. K. Zeļļa monogrāfiju "Ilūziju un baiļu mašinērija : Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941-1945). - Mansards: Rīga, 2012.). Interesantākais ir, ka ja nomainām 1940 gadu sākuma nacistu saukļos "žīdi" pret "musulmaņu imigranti/bēgļi", tad redzam 1:1 šobrīd ik dienu medijos un interneta "diskusijās" dzirdamos/lasāmos "argumentus".

Vērojot ļaužu izteikumus, diskusijas un aicinājumus medijos un internetā, man rodas iespaids, ka ja vara/likums atļautu, būtu ierocis, un par to vēl medaļu piesolītu vai prēmiju, ļoti daudzi likumbijīgi līdzpilsoņi jaunu "arāju" vadībā mestos meklēt un vest uz mežu nošaušanai visus ar tumšāku ādas krāsu, bet pārējie aplaudētu nācijas un Eiropas glābējiem. Un tikai niecīgs mazākums "liberastu" pārbijušies noslēptos dzīvokļos, šausmās un neizpratnē vērojot notiekošo. Bet pēc gadu desmitiem pētnieki strīdētos, jo gluži vienkārši nespētu noticēt, ka pusgada laikā, tikai skandinot pārdesmit primitīvus un mūžsenus saukļus, sabiedrības civilizācijas glazūra var pazust kā sniegs pavasarī un visnotaļ eiropeiska sabiedrība var pārvērsties asinskārā pūlī.

Tā kā šobrīd latviešu sabiedrībā notiekošais ir pat ļoti interesants, analīzes un izpētes vērts, jo notiekošā strukturālā līdzība ļauj labāk saprast, kas ļaužu galvās un sirdīs te darījās pirms 75 gadiem, rekonstruēt antisemītisma uzplaukuma procesu okupētās Latvijas teritorijā 1940. gadu sākumā.

Abu šo procesu savstarpējā salīdzināšana nebūtu slikta tēma vēstures maģistra darbam.
This page was loaded Jun 24. 2016, 11:20 pm GMT.