Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Feb 26. 2017, 2:11 pm GMT.