Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Dec 6. 2016, 2:05 pm GMT.