Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Apr 24. 2017, 2:23 pm GMT.