Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Jan 23. 2017, 4:37 pm GMT.