Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Mar 25. 2017, 9:49 am GMT.