Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Aug 27. 2016, 2:24 am GMT.