Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
Nav ierakstu
This page was loaded Dec 2. 2015, 3:34 am GMT.