Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
6.-Feb-2015 01:59 pm - maniem nepatriotiskajiem draudziņiem
2015. gada 11. februārī 9.00 Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5 (510. auditorijā) notiks LU 3. zinātniskās konferences Vispārējās vēstures sekcijas sēde „Kari un konflikti Baltijas jūras reģionā viduslaikos un agrajos jaunajos laikos”. Apmeklēt var jebkurš interesents. Sīkāka informācija LU mājaslapā: http://www.lu.lv/zinas/t/31588/

It sevišķi iesaku Dr.Hist. Andra Levāna referātu “Mūsu ienaidnieks ir [info]begemots!" Propaganda un Rīgas domkapituls 15. gadsimta pirmās puses Livonijas iekšējos karos" (otrais referents laikā no 11.15 līdz 13.00).
20.-Jan-2015 09:49 pm - maniem nepatriotiskajiem draudziņiem
Mazās filosofijas fakultātes trešā nodarbība: http://www.lu.lv/zinas/t/31246/
24.-Dec-2014 08:04 am - laikā, kad jūsu aukstās sirdis atmaigst kā saldēta pica mikroviļņu krāsnī
Ziemassvētki esot tas labdarības laiks: http://www.ziedot.lv/lv/project/2037
13.-Dec-2014 09:58 am - Rīgas laiks
Ja nu kādam plauktā mētājas, un aizņem tikai vietu - meklēju kā dabūt sev kosmopolītu žurnāla "Rīgas laiks" numurus:
2000. gada februāri, maiju, jūniju, jūliju, augustu;
2001. gada februāri, jūliju, decembri;
2002. gada septembri.
31.-Okt-2014 09:17 am - savas tautas nīdējiem varētu šķist papolurarizēšanas vērts
Citās zemēs pirmo kauju par savas valsts neatkarību atzīmē valsts mērogā, dievzemītē tā visu aizmirsta un interesē tikai marginālu entuziastu saujiņu.

http://www.ziedot.lv/lv/project/2037
2.-Apr-2014 09:21 pm - nacionālo vērtību sargātājiem
Kaut arī saprotu, ka nacionālo vērtību sargātājiem pašiem nav laika ar tām vērtībām krāmēties, jo viss laiks paiet meklējot, kuru piespiest iemīlēt Raini, taču ieteiktu tomēr atlicināt brīvu brīsniņu un apmeklēt konferenci “Globalizācijas laikmeta izaicinājumi latviešu garīgās satversmes vērtībām. Ernesta un Arvīda Brastiņu mantojuma perspektīva” Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2014. gada 4. aprīlī - noderēs ticības nostiprināšanai, varbūt ko jaunu uzzināsiet.

I daļa
10.00 – 12. 15
1.“Latvisko, valstisko un vispārcilvēcisko vērtību apguve Latvijas skolās” Ina Druviete, LU profesore /15′
2. ”Ernests Brastiņš un Latvijas vēstures pētniecība.” Muntis Auns, Dr. hist. /15′
3.“Postkoloniālais sindroms Latvijas garīgajā dzīvē un kultūrā.” Sigma Ankrava, Prof., Dr. h. philol. /15’
4.“Audiovizuālie mediji kā valsts un personību stabilizējošie un destabilizējošie faktori, to loma nacionālas idejas uzturēšanā. Mediju atbildība.” Agris Liepiņš, mākslinieks, rakstnieks /15’
5.“Dievturība šodien.” Anna Lieckalniņa, LU Teoloģijas maģistrante /15’
6.“Raksts un zīmes latviešu Deju svētku lieluzvedumu tradīcijā.” Valdis Celms, mākslinieks, mākslas zinātņu maģistrs, semiotiķis /15′
7.„DEJOT – DZĪVOT – RADĪT!” Jānis Purviņš, horeogrāfs, režisors, Mag.Art. un Mag.Paed. Deju svētku virsvadītājs. /15′
8.“Zaļā dzīvesziņa kā sens latviešu pasaules uzskats .” Anitra Tooma, žurnāliste, Vides Vēstis. /15′

12.15 – 12.30 Atbildes uz jautājumiem
12.30 – 13.00 Kafijas pauze/pusdienas

II daļa
Vada ĒTL valdes locekle Anna Lieckalniņa un Jānis Kušķis.
13.00 – 15.00
Latviskās kultūras pastāvēšanas stratēģiskas vīzijas tēli un vērtības.
1. “No pilskalna tālu redzēsi. Pilskalna tēls un vieta mūsdienu Latvijas sabiedrībā.” Juris Urtāns, prof., Dr.hist., Dr.habil.art /15’
2. “Latvietis jaunā laikmeta realitātē.”Tatjana Volkova, Dr., prof. /15’
3. “E. Brastiņa reliģisko ideju iedzīvināšana mūsdienu likumos” Dāvis Stalts, politiķis, mūziķis un žurnālists. /15’
4.“Likteņdārzs: tradicionālās latviešu reliģijas atdzimšana.” Elizabete Taivāne, Dr. h. Theol. 15′
5.“Latviskās vērtības mūsdienu literatūrā.” Otto Ozols, rakstnieks /15’
6. “Dievturība kā “izvēles metode” Guntis Kalnietis, ārsts, LDS savietis / 15′
7. “Latviešu apģērba sakrālā nozīme.” Ieva Pīgozne / 15′
8.“Latvisko vērtību konteksts Eiropā; globālais tīmeklis un globālais latvietis.” Sandra Kalniete, ES deputāte./ 15′

plašāka informācija
14.-Feb-2014 11:46 am - vajag
Vajag ķīmiķa konsultāciju.
14.-Jan-2014 09:41 am - LNB akcija: Grāmatu draugu ķēde 18. janvārī
LNB akcija: Grāmatu draugu ķēde 18. janvārī - Parasti masu pasākumos nepiedalos (iedzimtais intravertums + padomiskās bērnības trauma, tb riebums pret patosu un pūli), taču šoreiz aiziešu gan. Kaut tikai tāpēc, lai būtu skaits. Un cerība, ka kāds gaišo spēku fans, pamanot šo ļaužu aktivitāti, sapratīs, ka tā nacionālās kultūras sargāšana varbūt nav grāvju rakšana Rumbulā un šmeisera eļļošana akcijai.
21.-Maijs-2013 07:12 am - lekcija par Bulgārijas un Bizantijas attiecībām
23. maijā plkst. 14.30 LU Vēstures un filozofijas fakultātē (Mārstaļu ielā 28/30) 2. auditorijā notiks Sv. Kirila un Sv. Metodija Universitātes (Veliko-Tirnova, Bulgārija) asociētā profesora Dr. Ivelina Ivanova lekcija (angļu valodā) „Cars Samuels pret imperatoru Basilu II: kāpēc Bulgārija zaudēja cīņās ar Bizantijas impēriju 11. gadsimta sākumā (Tzar Samuel Against Emperor Basil II: Why Bulgaria Lost the Battle With the Byzantine Empire at the Beginning of the 11th c.)”.
14.-Maijs-2013 07:52 pm
Tiem, kas vēl nav pamanījušu, informēju, ka nākamo nedēļ Rīgā būs konference, kurā diskutēs gan par publiskajiem intelektuāļiem, gan par sociālo atmiņu, gan par daudzām citām interesantām tēmām sabiedrības saliedētības kontekstā: "Integrācijas politika Eiropā 21. gadsimtā".
This page was loaded Okt 5. 2015, 1:13 pm GMT.