Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
11.-Sep-2014 12:17 pm - par dzen
Nupat sapīpēju ar sen nesatiktu kamrādu, kurš ieķiķināja par ekskaltēto pīpmaņu nīdēju patroļļošanu. Šis izteica prātulu, kas šķita padomas vērta: vislabākais dzen treniņš mūsdienu urbānās internetvides apstākļos ir atrast sociālajos tīklos kādu, kuram nu nemaz nepiekrīti, tad pasmaidīt un noturēties, neiekomentējot.
11.-Jul-2013 02:40 pm - Про вечер

Первого настоящего живого философа я увидел в возрасте 19 лет. По имени-отчеству звали его Бахытбек Вахапович, или же, если по-простому, то Бах. Был он родом из города Фрунзе, ныне Бишкек, а по возрасту старше меня то ли на два, то ли на три года. В армию попал после техникума.

Сначала мы друг на друга смотрели косо, но в конце концов подружились. Даже лычки свои сержантские в один день потеряли. Мда. Но не об этом речь. Бах был философом от земли. Настоящим. Без лишней фигни в голове. Дико не терпел бурного словоблудия и всяких наукообразных глупостей. Причем, стоит отметить, херню чуял за три версты. Впарить ему по-наглому какую-нибудь заумь было без шансов.

вечер )

4.-Jun-2012 12:37 pm - kalmiku budisms

"Lamas dzīvo kopienās, nēsā sarkanu vai dzeltenu apģērbu un īpašas cepures. Tiem nav ne bižu, ne ūsu. Lamām ir milzu ietekme tautā, bez tam viņi ir ārkārtīgi alkatīgi un mantkārīgi."
Д. Федоров, подполковник Генерального штаба. Опыт военно–статистического описания Илийского края. — Ташкент, 1903

lama )
1.-Mar-2012 11:41 am - miris
Šonakt 80 gadu vecumā miris Viņa Svētības IX bogdo-gēgena džebdzundamba-hutuhtas, mongoļu tautu garīgā aizgādņa un skolotāja, Mongolijas budistu centra vadītāja ķermenis.

IX_bogdo-gēgens )
10.-Sep-2010 08:18 pm - sēžot un apcerot, ka cilvēks ir vientuļa sala, uzdūros
Индийская культура и буддизм. - Наука: Москва, 1972
22.-Aug-2004 04:34 pm - Bendžamins Hofs. Sivēna De. - 6.
SIVĒNA DIENA

Viņi bija dabūjuši virvi un vilka Pūces krēsus, gleznas un citas mantas ārā no vecās mājas, lai viss būtu gatavs pāriešanai uz jauno māju. Kenga Pūces istabā sēja mantas virves galā un jautāja no lejas Pūcei:
- Vai šī vecā trauklupata tev ir vēl vajadzīga? Un ko darīt ar paklāju? Tur tikai caurumi vien ir...
Un Pūce sašutus atkliedza: - Protams, vajadzīga! Tā nav nekāda trauklupata, bet mans kaklauts. Un paklājs arī vēl pavisam labs, ja tikai prot salikt mēbeles, kā pieklājas.
Rū visu laiku lēca lejā un atkal, uzsēdies mantām, brauca pa virvi augšā, un Kenga par to ļoti uztraucās, jo nevarēja viņu pieskatīt. Kenga sapīka un sāka ķildoties ar Pūci, teikdama, ka tā nav nekāda māja, bet īsts pelējuma un netīrības Midzenis, kam sen bija laiks apgāzties. Lai tikai viens paskatās uz šīm drausmīgajām suņu sēnēm, kas aug kaktā! Pūce, mazlet izbrīnījusies, paskatījās lejā, jo viņa neko nezināja par kaut kādām suņu sēnēm tad viņa nicīgi iesmējās un paskaidroja, ka tas ir sūklis, un, ja dažas personas nepazīst mazgājamo sūkli, tad patiešām - kas par laikiem pienākuši!
- Labi, jau labi, - noņurdēja Kenga, bet Rū iespiedzās pa vidu:
- Es gribu redzēt Pūces sūkli! Re, kur ir! Vai, Pūce! Tas nav sūklis, tas ir jūklis! Tu zini, Pūce, kā no sūkļa iznāk jūklis? Tas iznāk, kad...
Bet Kenga strauji viņu pārtrauca:
- Rū, bērniņ! - Jo tā taču nedrīkstēja runāt ar personu, kas prot rakstīt OTRDIENA.

daudz_burtiņu )
22.-Aug-2004 04:33 pm - Bendžamins Hofs. Sivēna De. - 5.
ATKLĀTA SIRDS

Nu vējš atkal pūta viņiem pretim, un Sivēna ausis, pret vēju cīnoties, plivinājās kā divi karodziņi, un likās, bija pagājusi vesela mūžība, kamēr viņi nonāca Septiņjūdžu Meža aizvējā un varēja atliekt muguras taisni. Tomēr klausīties, kā vētra plosās koku galotnēs, bija diezgan nepatīkami.
- Iedomājies, Pūk, ja nu koks, zem kura mēs stāvam, ņem un uzgāžas mums virsū?
- Labāk iedomājies, ka neuzgāzīsies vis, - rūpīgi apdomājis Sivēna jautājumu, atbildēja Pūks.
Sivēns nomierinājās, un pēc brīža viņi priecīg klauvēja un zvanīja pie Pūces durvīm.

daudz_burtiņu )
22.-Aug-2004 04:30 pm - Bendžamins Hofs. Sivēna De. - 4.
PASAULE, KĀDA TĀ IR

Šī gada 10-ajā septembrī es ejot pa Via Salaria nonācu miera ostā, Utopijas republikā, kas atrodas astoņdesmit gadus uz austrumiem no Farasabinas. Ievērojis šejienes iedzīvotāju mundro garastāvokli, es tos iztaujāju, vaicādams pēc tik laimīgas dzīves iemesla, un viņi man stāstīja, ka tas viss pateicoties labiem likumiem un skolā gūtajai apmācībai...
Lai iemācītu jau mazus bērnus dzīvē pamanīt sīkumus, viņi spēlē sava veida spēli, kur vairākus sīkus priekšmetus, piemēram, trīs kviešu graudus, mazu monētu, zilu pogu... paslēpj dūrē. Plaukstu uz mirkli paver, tad sakļauj un bērnam jāizstāsta, kādus priekšmetus viņš redzējis. Jo vecāks bērns, jo spēle top sarežģītāka, līdz beidzot viņi visi uzzina, kā tiek izgatavotas to cepures un zābaki. Tāpat man pavēstīja, ka apgūstot spēju piešķirt vārdiem precīzu nozīmi, šie ļaudis guvuši panākumus arī darījumu terminu definēšanā, kā rezultātā šai zemē vairs nav nekādu nelikumību, saistītu ar akciju tirgošanu un finansēm, jo nevienu nevar apkrāpt.

daudz_burtiņu )
22.-Aug-2004 04:25 pm - Bendžamins Hofs. Sivēna De. - 3.
DZĪVE, KĀDA TĀ IZSKATĀS

Pa to laiku pamodās Sivēns. Tikko pavēris acis, viņš sacīja: - O! - Tad apņēmīgi noteica: - Jā! - Un vēl apņēmīgā pabeidza: - Tieši tā! - Bet viņš nejutās ne apņēmīgs, ne drošs, jo patiesībā Sivēnu mocīja viens vienīgs vārds un tas bija - MILZU LEMPIS. - Pēc kā Milzu Lempis varētu izskatīties? Vai viņš ir plēsīgs? Vai viņš nāk, kad viņam pasvilpj? Un, ja nāk, tad kā nāk? Vai viņš ir kārs uz sivēniem? Un, ja ir, vai uz visiem bez izņēmuma? Ja pieņemtu, ka viņš plēš un ēd sivēnus, vai viņš plēstu tādu sivēnu, kura vectētiņš vijis vārdā AIZLIEGTS VILJAMS?

Šajā nodaļā pāriesim no I-ā un Tīģera ilūzijām pie Sivēna ilūzijām, bet pēc tam aplūkosim ilūzijas kā tādas. Daosam īsta nelaime ir pieķerties un sekot ilūzijām, piemēram, kaut vai tai, ka cilvēks un daba ir šķirti. Praktiski visas problēmas mūsu dzīvē, vienalga, vai tās ir ekonomiskas, ekoloģiskas, vai jebkuras citas, tās visas nāk no nespējas apjēgt To Kas Ir. Mūsu negatīvajām emocijām pamatā ir ilūzijas: bailes no tā, Kas Var Notikt (bet vēl nebūt nav noticis), skumjas par to, kas Varētu Notikt (bet nekur nav teikts ka tas patiesi notiks) utt. Sivēni, kuri dzīvo bailēs Kas Būs Vēlāk, Ja Nu Kas Notiks Ne Tā, Ja Nu Es Izdarīšu Kādu Dumību u.tml., nespēj priecāties un izdzīvot katru dzīves mirkli. Vēlāk viņi atskatās un saprot, ka atkal kādu laika posmu nodzīvojuši ne īsti tā, kā būtu varējuši, un šī atziņa viņus sāpina vēl vairāk. Tomēr, tieši sava jūtīguma, savas visai izteiktās gremdēšanās atmiņās un uzmanīgā - septiņas reizes nomērīt - rakstura dēļ Sivēni (daudz izteiktāk, nekā I-ā un Tīģeri, Pūces un Trusīši) spēj pieņemt izaicinājumu un risināt patiesi sarežģītas problēmas, tikko kā ir zudušas tiem traucējošās ilūzijas. Sāksim ar trim piemēriem par Situācijas Uztveri, ar fabulām, kuras uzskatāmi demonstrē, cik ļoti Viss Atkarīgs no mūsu Skatījuma.

daudz_burtiņu )
This page was loaded Okt 6. 2015, 5:40 pm GMT.